Firmy > Muzeum > Landek Park

Landek Park

Jméno Landek Park
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 596131803
Webová stránka www.landekpark.cz
Adresa Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava-Petřkovice
Kraj Moravskoslezský

Historie a technický vývoj dobývání uhlí
Budovy z přelomu 18. a 19. století.

Historie a technický vývoj dobývání uhlí od roku 1782 po současnost. Výstavní budova - historie osídlení Landeku (Landecká Venuše), hornická symbolika, historie důlních svítidel a důlního měřičství. Podzemní expozice - zpřístupněna fáráním jámou, štoly z 1. poloviny 19. století, důlní pracoviště vč. dvou mechanizovaných porubů (prezentovány v provozu). Expozice báňského záchranářství - největší svého druhu v Evropě, dýchací, potápěčská, lezecká a měřická technika, funkční část dýmnice. Národní přírodní památka Landek.

Podzemní expozice - kulturní památka důl Anselmanselm:
Unikátní expozice se nachází ve štolách horních slojí skutečného historického dolu Anselm, kam návštěvníci sfárají důlní jámou v těžní kleci z historické budovy dolu ve stylu průmyslové secese. Cesta dolů je sice dlouhá jen několik málo metrů, přesto umožní udělat si představu o tom, jakým způsobem se horníci dostávali za prací každý den.

Expozice důlního záchranářství:
Landecká expozice báňského záchranářství je největší svého druhu na světě. Představí vám vysoce náročnou a rizikovou činnost, bez níž by práce v podzemí nebyla možná, a techniku, která záchranářům umožňuje pohybovat se v prostředí, jež je v některých ohledech ještě nepřátelštější než kosmický prostor nebo hlubiny moře.

Exponáty a expozice volně rozmístěné v areálu:
Exponáty na volné ploše zachycují zdejší lidské aktivity od doby kamenné v podobě sídliště pralidí, přes rozmach těžby reprezentovaný typickou průmyslovou architekturou, až po důlní techniku 20. století. Spíše než o muzeum v klasickém smyslu zde tedy je jakási kombinace muzea a skanzenu.

Landek Park

Historie a technický vývoj dobývání uhlí Budovy…
Ostrava-Petřkovice
BA: S Moravskoslezský

Kontaktovat