Firmy > Kulturní zařízení > Kulturní dům města Holic – Památník Dr. Emila Holuba

Kulturní dům města Holic – Památník Dr. Emila Holuba

Jméno Kulturní dům města Holic – Památník Dr. Emila Holuba
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 466682154
Webová stránka www.holubovomuzeum.cz
Adresa Holubova 768, 534 01 Holice v Čechách
Kraj Pardubický

Dr. Emil Holub – Afrika.

Muzeum sídlí ve vlastní budově.

Historie vzniku Památníku Dr. Emila Holuba:
Dr. Emil Holub proslavil své rodné město především jako cestovatel, sběratel a badatel. Jeho touha po zviditelnění své vlasti, která také dokáže ukázat světu, že má odvážné , šikovné a pilné občany, jej dovedla na místa v jižní Africe, kam dosud nevstoupila noha Evropana. Jako odměnu si přál, aby plody jeho práce byly umístěny v místech přístupných veřejnosti, tedy v muzeu. Dlouho se nedařilo jeho přání vyplnit. Ve třicátých letech minulého století měl snahu Studentský spolek vytvořit alespoň pamětní síň v jedné z místností radnice. Pamětní síň byla přístupná o nedělích a svátcích. Byly zde ukázky z darů Dr. E. Holuba, jeho knihy, korespondence. Se zničením radnice v květnu 1945 Pamětní síň zanikla.
Významný rok 1947 – 100 let narození Dr. Emila Holuba. V Holicích na sále „U krále Jiřího“ je otevřena výstava ze sbírek a dokumentů významného cestovatele. Oslav se účastní i paní Růžena Holubová. Navázala se dávná přátelství, paní Holubová opět připomněla přání svého zesnulého manžela o vybudování stálého muzea. Během několika let došlo k mnoha návrhům a jednáním a pro malé Holubovo muzeum byly vyčleněny tři místnosti ve farské budově. Byly shromážděny sbírky z kabinetů škol, Čs.státního filmu (daroval figuríny) i od paní Holubové. Ta krátce před svou smrtí (+1958) rodnému městu svého manžela odkázala mnoho cenných věcí. Muzeum bylo otevřeno 1. května 1956.
Město Holice získalo povolení k postavení Kulturního domu a muzea. Obě budovy navrhl ing. architekt Štefan Imrich. Budova muzea byla dokončena v roce 1965, sbírky Dr. E. Holuba byly nainstalovány až v dubnu 1966. První část – životopisná – seznamuje návštěvníky s osobními dokumenty, kresbami, vzácnou Holubovou pracovnou i jeho osobními přeměty. Střední část nazvaná Africkou přírodou byla doplněna exponáty, zapůjčenými z Národního muzea. Instaloval je Dr. Otakar Štěpánek, zoolog Národního muzea. Třetí část předvádí figuriny domorodých kmenů a výrobky domorodců.
Velkou zásluhu na vybudování Památníku měl nejen tehdejší ředitel Domu osvěty – později Kulturního domu Miloslav Kment, ale i archivář František Ottmar, František Hejl-Mračovský a hlavně holičtí občané, kteří se v akci „Z“ na stavbě podíleli.

Památník Dr. E, Holuba byl slavnostně otevřen 30. dubna 1966. Od té doby, až na některé větší či menší úpravy, slouží veřejnosti. Shlédlo jej přes 1.340.000 návštěvníků.

V roce 2012 bylo muzeum znovu otevřeno po rekonstrukci. Autorem návrhu nové expozice je Arch. David Vávra.

Kulturní dům města Holic – Památník Dr. Emila Holuba

Dr. Emil Holub – Afrika. Muzeum sídlí ve…
Holice v Čechách
BA: S Pardubický

Kontaktovat