Firmy > Muzeum > Knihovna a Muzeum Aš

Knihovna a Muzeum Aš

Jméno Knihovna a Muzeum Aš
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 354525195
Webová stránka www.muzeum-as.cz
Adresa Mikulášská 3, 352 01 Aš
Kraj Karlovarský

Textilní expozice
Měšťanská vila továrníka Klauberta z konce 19. století.

Textilní expozice ukazuje přehled vývoje v oblasti přádelnictví, tkalcovství, pletařství, úpravy a potisku textilií, konfekce a výroby tylů a krajek se zaměřením na historii textilní výroby v ašské oblasti. Historická expozice dokumentuje autonomní vývoj Ašska od vlády Neubergů do roku 1775. Navazující hospodářský a kulturní vzestup města je zde zachycen ukázkami nábytku, porcelánu, skla a obrazů ze sbírek ašských měšťanů. Historie vývoje Ašska od 12. století do roku 1775. Kultura maloměsta do 1. pol. 19. století. Unikátní sbírka cca 25 000 ks stávkových rukavic. Společnost pro výzkum kamenných křížů.

Knihovna a Muzeum Aš

Textilní expozice Měšťanská vila továrníka…

BA: S Karlovarský

Kontaktovat