Firmy > Kulturní zařízení > Klub vojenské historie Opava

Klub vojenské historie Opava

Jméno Klub vojenské historie Opava
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 603733737
Webová stránka www.opevneni-milostovice.com
Adresa Karlovecká 3, 747 70 Opava-Milostovice
Kraj Moravskoslezský

Soubor objektů čs. opevnění z roku 1938. Sruby OP S 25, 26, 27 a Lehké objekty LO 55, 56, 57. Přístupný interiér v pěchotním srubu OP S 25 U Trigonometru, zde dobové vybavení - výstroj, výzbroj. Ostatní objekty po povrchu zcela zachovalé. Od 31. března 2009 kulturní památka

Objekt bývalého opevnění.

Klub vojenské historie Opava

Soubor objektů čs. opevnění z roku 1938. Sruby OP…
Opava-Milostovice
BA: S Moravskoslezský

Kontaktovat