Firmy > Hrad > Hrad Košumberk

Hrad Košumberk

Jméno Hrad Košumberk
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 469671128
Webová stránka www.luze.cz
Adresa Košumberk č. p. 1, 538 54 Luže
Kraj Pardubický

Historie hradu, městečka Luže a okolí

Na hradě Košumberku.

Stálá expozice věnovaná historii hradu, městečka Luže a okolí je umístěna v bývalém purkrabství zříceniny gotického hradu z počátku 14. století. Lapidárium s památkami Chrudimska ve sklepeních zříceniny renesančního zámku z konce 16. století.

Zřícenina hradu Košumberka:
Nejstarší architektonická a kulturní pamětihodnost je zřícenina gotického hradu Košumberka s renesanční přístavbou, který je poprvé připomínán roku 1318. Stejnojmenné panství převzal v roce 1372 šlechtický rod pánů z Chlumu a v letech 1372-1564 byl Košumberk rezidenčním sídlem pánů z Chlumu a Košumberka. Po požáru roku 1573 byl hrad renesančně přestavěn. V druhé polovině 16.století byla na Košumberku zřízena českobratrská škola, kde byli vychováváni mladí protestanští šlechtici (mj. i později proslulý válečník Albrecht z Valdštejna, ale též Vilém Slavata, který později přestoupil na katolictví). Roku 1684 přešel Košumberk dle závěti poslední Slavatovny do vlastnictví jezuitské koleje v Hradci Králové, která si zřídila vedle poutního kostela své sídlo, rezidenci. Po zrušení řádu jezuitů spravoval panství církevní fond a v roce 1926 přešlo do majetku Thurn-Taxisů. Romantickou ruinu získalo v roce 1922 Družstvo na záchranu hradu Košumberka, které ji stavebně zajistilo. V současnosti jsou zříceniny hradu majetkem obce Luže. Je zde instalována expozice k dějinám hradu s přihlédnutím k dějinám města Luže (nová expozice otevřena 14. června 2001).

Svatební obřady na hradě:
Více informací na tel. čísle 469 672 191 (u průvodce hradu, jen v sezoně(469 633 987 (matrika Města Luže)

Hrad Košumberk

Historie hradu, městečka Luže a okolí Na hradě…
Luže
BA: S Pardubický

Kontaktovat