Firmy > Muzeum > Hornické muzeum Příbram

Hornické muzeum Příbram

Jméno Hornické muzeum Příbram
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 318626307
Webová stránka www.muzeum-pribram.cz
Adresa nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram
Kraj Středočeský

Věž Ševčinského dolu z roku 1879 – Vrtací technika v průběhu dějin – Vývoj svislé důlní dopravy na Příbramsku – Panoramatická vyhlídka na březohorský revír; Strojovna Ševčinské šachty – Světový význam březohorského revíru v 19. století – Důlní kompresor z roku 1928; Budova sypů – Řemesla a průmysl na Příbramsku do roku 1918 – Hornicko-hutnické stavby Příbramska na historických fotografiích; Budova cáchovny z roku 1880 – Z dějin příbramského dolování; Správní objekt Ševčinského dolu z roku 1885 – Mineralogicko-geologické vzorky březohorského revíru – Příbramské uranové ložisko – Z paleontologie Příbramska – Podbrdské železářství; Odval…

Muzeum zlata Nový Knín

Z historie těžby a zpracování zlata na…
Nový Knín
BA: S Středočeský

Hornické muzeum Příbram

Věž Ševčinského dolu z roku 1879 – Vrtací…
Příbram
BA: S Středočeský

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

Ze života venkovského obyvatelstva středního…
Prostřední Lhota u Nového Knína
BA: S Středočeský

Památník Vojna Lešetice – Muzeum obětí komunismu

Političtí vězni a protikomunistický odpor v…
Vojna u Příbrami – Lešetice
BA: S Středočeský

Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických staveb středního Povltaví

Roubené domy z Obděnic, Arnoštovic, Mašova a Jiví…
Vysoký Chlumec
BA: S Středočeský

Kontaktovat