Firmy > Muzeum > Hamousův statek

Hamousův statek

Jméno Hamousův statek
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 724980456
Webová stránka www.zbecno.cz
Adresa Zbečno č. p. 22, 270 24 Zbečno
Kraj Středočeský

Hamousův statek č. p. 22, zv. Rychta - roubený obytný dům se zděnými chlévy, stájemi se sýpkou, stodolou a s dalšími hospodářskými stavbami. V expozici skanzenového typu nabízí ukázky dobového bydlení, hospodaření, řemesel, o sobotách součástí prohlídky pečení chleba tradičním způsobem.

Stručná historie Hamousova statku ve Zbečně:
Každý, kdo někdy navštíví Hamousův statek, je jistě překvapen polohou a velikostí stavení. Nachází se přímo naproti kostelu sv. Martina v obci s historií sahající do dob prvních Přemyslovců. V obci ještě v 50. letech bylo dochováno mnoho statků s klenutými vjezdovými vraty do dvora, nespočet malých chaloupek různých řemeslníků či drobných zemědělců. Bohužel, vesnice se za léta změnila na tolik, že jediné, co v obci pamatuje éru lidového stavitelství, je už jen kostel s farou a již zmíněný Hamousův statek.

Zbečenská farnost má to štěstí, že je obsazena farářem. Statek zase obývali hospodáři, kterým nebyl lhostejný osud stavení jedinečného v kraji. Už František Hamous od roku 1763 obytné stavení i přilehlé hospodářské stavby opravoval a jeho následovníci se snažili udržet tento stav do dnešních dob. Zejména vděčíme Františku Kučerovi a jeho zeti Václavu Barchánkovi, kteří statek vlastnili v době, kdy všichni ostatní stavení bořili a stavěli nová modernější, že svůj život přizpůsobili stavení a ne době a možnostem moderního stylu bydlení.

Roubený obytný dům na první pohled nevypadá nijak zvláštně. Jak však vejdete dovnitř, ocitnete se v síni, kde naproti vchodu je vestavěn blok černé kuchyně s chlebovou pecí. Vpravo je vchod do velké obytné místnosti hospodáře a z ní do malé světnice, kuchyně hospodyně. Dominantou síně je však levá část, kde jsou dvě komory nad sebou. Vrchní sloužila ke skladování části úrody a její polovina též určitou dobu i jako letní místnost pro přespání kočího. Spodní komoru používal hospodář ke skladování postrojů a nářadí. Pod komorami jsou dva malé klenuté sklípky. Po dřevěné rampě za komorami se vejde do výměnku pro starého hospodáře s malou samostatnou kuchyňkou .

Stářím roubeného domu se v roce 1993 zabýval ing. arch. Jiří Škabrada a Martin Ebel a v roce 2002 byl pořízen doplňující přesnější dendrochronologický průzkum roubení. Výsledkem bylo přesnější datování jednotlivých částí domu. Nadsklepní dřevěná konstrukce tvořící základ spodní komory je z let 1577 – 1583 a je dubová. Komory pak z let 1579 – 1756 jsou stavěny z jedle. Velká světnice z let 1746 – 1747 taktéž z jedle. Nejmladší je krov z let 1791 – 1792 převážně jedlový. Průzkum byl proveden jen na několika místech, ale i tak potvrdil pozoruhodné stáří stavby.

Podrobnější informace se dozvíte, pokud Hamousův statek ve Zbečně navštívíte:

V květnu o sobotách a nedělích od 9 do 16 hodin
V červnu mimo pondělí od 9 do 16 hodin

V červenci a srpnu mimo pondělí od 9 do 17 hodin
V září o sobotách a nedělích od 9 do 16 hodin

V Adventu o sobotách a nedělích od 9 do 16 hodin

Mimo otevírací dobu jen po domluvě na tel.313 558 440 hrad Křivoklát

Hamousův statek

Hamousův statek č. p. 22, zv. Rychta - roubený…
Zbečno
BA: S Středočeský

Kontaktovat