Firmy > Galerie > GASK – Galerie Středočeského kraje

GASK – Galerie Středočeského kraje

Jméno GASK – Galerie Středočeského kraje
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 327511135
Webová stránka www.gask.cz
Adresa Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora
Kraj Středočeský

Sbírka 1 2 3 (Stopy historie v akvizicích) – návštěvníci galerie mají příležitost sledovat na vybraných ukázkách z galerijních sbírek, jak se v průběhu času utvářela sbírka Galerie Středočeského kraje v závislosti na proměnách společenského kontextu. Mohou sami posuzovat charakter galerijních nákupů, jejich kvality i propady a vzájemné souvislosti jednotlivých sbírkových souborů, zčásti trvale ukrytých v depozitáři.

Budova bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře.

GASK - Galerie Středočeského kraje – je krajská instituce zaměřená na výtvarné umění 20. a 21. století. Byla založena v roce 1963. V letech 1990-2009 existovala pod názvem České muzeum výtvarných umění, Galerií Středočeského kraje se stala v květnu 2009. Je novou etapou a transformací původní krajské instituce, která v průběhu posledních desetiletí měnila název i sídlo. Sídlo GASK se nachází v jedné z hlavních dominant města Kutné Hory, v rozsáhlém objektu Jezuitské koleje a je tak druhou největší galerií v ČR. Představuje standardní typ kulturní instituce provozované krajem či regionem, která přispívá k decentralizaci v kultuře, ale i v širší oblasti sociálního a občanského života.

GASK – Galerie Středočeského kraje

Sbírka 1 2 3 (Stopy historie v akvizicích) –…
Kutná Hora
BA: S Středočeský

Kontaktovat