Firmy > Galerie > Galerie výtvarného umění v Náchodě

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Jméno Galerie výtvarného umění v Náchodě
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 491423245
Webová stránka www.gvun.cz
Adresa Smiřických 272 – zámecká jízdárna, 547 01 Náchod
Kraj Královéhradecký

Ruské malířství 19. století – sbírka obsahuje téměř 120 obrazů a kreseb umělců 4 generací. Otevřena v každém lichém roce, od dubna do listopadu.

Jízdárna postavena v l. 1744–5, pro galerii upravena v r. 1983.

Historie objektu galerie
Jízdárna byla při náchodském zámku zřízena kolem roku 1700. Roku 1744 byla postavena nová budova, jejíž podoba zůstala prakticky nezměněna. Zámecký areál i s jízdárnou byl v roce 1945 společně se zámkem a s celým panstvím vyvlastněn rodu Schamburg-Lippe a používán jako skladiště stavebního materiálu. Později ji využívali budova Galerie výtvarného umění v Náchodějako tělocvičnu a trénovali zde náchodští házenkáři. V letech 1978 až 1983 byla přestavěna podle projektu ing. arch. Josefa Wagnera tak, aby vyhovovala potřebám galerie. Otevřena byla v listopadu roku 1983. V druhé polovině 90. let byly výstavní prostory nově osvětleny a získaly tak špičkové parametry. Jízdárna Galerie výtvarného umění v Náchodě patří k nejpůsobivějším výstavním sálům v Čechách. Výstavní prostory i hygienické zázemí jsou řešeny bezbariérově.

Historie galerie:
Galerie byla založena v lednu roku 1966 jako Okresní. Téhož roku jí byl převeden umělecký fond někdejší Městské obrazárny. Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě získala sídlo v horním patře zámku. Avšak roku 1972 v souvislosti s rekonstrukcí zámeckého areálu o výstavní prostory přišla. V roce 1978 získala zpustlou zámeckou jízdárnu, adaptovala ji pro své potřeby a od listopadu 1983 v ní vnitřní prostory Galerie výtvarného umění v Náchoděsídlí i vystavuje. S přechodem zřizovatelské funkce na Ministerstvo kultury České republiky, přijala galerie roku 1991 název Státní galerie výtvarného umění v Náchodě. Od června 2001 ji zřizuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Mezi léty 1979 a 2002 byla provozována tzv. Malá výstavní síň na náchodském náměstí, ve které se uskutečnilo mnoho zajímavých výstav. Z důvodu výpovědi vlastníka domu jsme museli síň opustit.

Galerie výtvarného umění v Náchodě je členem Rady galerií České republiky.

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Ruské malířství 19. století – sbírka obsahuje…
Náchod
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat