Firmy > Galerie > Galerie plastik Hořice

Galerie plastik Hořice

Jméno Galerie plastik Hořice
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 493622961
Webová stránka www.horice.org/galerie
Adresa Vrch Gotthard 1639, 508 01 Hořice
Kraj Královéhradecký

Stálá expozice nazvaná „České sochařství v 1. polovině 20. století“, vychází plně z dosavadního vývoje sbírek. Po vstupní hale, kde se setkáte s připomínkou klasických hodnot v podobě rozměrných děl J. V. Myslbeka a V. Levého, vejdete do prvního sálu, určeného sezónním výstavám, souvisejícím se zaměřením galerie. Vlastní stálá expozice je věnovaná představitelům generace dozrávající na počátku 20. století: St. Suchardovi, Q. Kocianovi, L. Kofránkovi, L. Šalounovi, J. Mařatkovi a F. Bílkovi. Mimořádné postavení v této generaci zaujal Jan Štursa, jehož plastiky dominují části expozice; šest děl zde vystavených dobře dokumentuje vývoj Štursova…

Historie Galerie Plastik:
"Hořická Galerie plastik byla mi vždycky ústavem zvláště milým. Viděl jsem v ní ohnisko výtvarné kultury pro celý kraj a obdivoval jsem se odvaze a obětavosti činitelů, kteří podnikli a uskutečnili tak ideální čin, jaký ani Praha — alespoň nikoli v té samostatné formě — nevykonala…" Ladislav Šaloun, 1930

Vznik hořické Galerie plastik na počátku 20. století (2. prosince 1908) neodmyslitelně souvisel s kvasem v tehdejším českém výtvarném životě a zéjména s aktivitou hořické sochařsko-kamenické školy. Hořickou školou prošly mnohé zakladatelské osobnosti českého moderního sochařství, což se odrazilo ve výzdobě města i ve sbírkách Galerie plastik. Osobní kontakty a věhlas reprodukčního mistrovství zdejších pracovníků způsobily, že do sbírek přibývala díla dnes vesměs zařazovaná k nejzávažnějším činům v české plastice, prováděná v cenných definitivních materiálech.

Budova Galerie plastik se nachází na úbočí vrchu Gothard v těsném sousedství Smetanových sadů se známou sbírkou plastik z první čtvrtiny 20. století a galerie současného světového sochařství v přírodě, již dnes tvoří osm desítek soch umělců z Evropy, Asie a Ameriky. Jsou výsledkem mezinárodních sochařských sympozií, konaných v letech 1966 — 69 a 1989 — 2000. Celý tento komplex spolu s barokními plastikami i překrásným hřbitovním portálem na vrcholu Gothardu podává návštěvníkům jasnou představu o cestě, již urazilo (nejen) české sochařství od sklonku 18. století do současnosti. Tisíce návštěvníků Galerie plastik i celého sochařského areálu přicházejí každoročně obdivovat zručnost zdejších sochařů a kameníků i krásu kamene, jenž po staletí přináší tomuto malebnému kraji nejen obživu, ale i slávu.

Galerie plastik Hořice

Stálá expozice nazvaná „České sochařství v 1.…
Hořice
BA: S Královéhradecký

Městské muzeum

Stálá expozice zrušena pro nedostatečnou…
Hořice
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat