Firmy > Galerie > Galerie Karla Svolinského

Galerie Karla Svolinského

Jméno Galerie Karla Svolinského
IČO 64120473
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 556850184
Webová stránka www.zskuncice.cz
Adresa ZŠ a MŠ Karla Svolinského, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
Kraj Moravskoslezský

Díla Karla Svolinského, Antonína Strnadla a jejich žáků a dalších výtvarníků (K. Gebauer, V. Preclík, J. Kolář, V. Komárek, M. Knížák a další).

V budově ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. o.

Galerie Karla Svolinského byla zbudována v prostorách kunčické základní školy a v provozu je od roku 1992. Tvůrcem myšlenky zřídit ve venkovské škole galerii je výtvarný pedagog PaedDr. Zdeněk Šrubař.

Fond výtvarných děl, jehož větší část je možné si celoročně prohlédnout, pochází z darů umělců celé naší vlasti, ale také ze zahraničí. Nejštědřejší z umělců byl Karel Svolinský,prof. VŠUP v Praze, který věnoval galerii desítky svých prací provedených rozmanitými technikami, také proto s jeho svolením nese galerie jméno Karla Svolinského. Někteří ze zde zastoupených umělců se svojí tvorbou již zapsali do povědomí veřejnosti a jsou známí i v zahraničí, např. Olbram Zoubek, Oldřich Kulhánek, Jiří Kolář, Milan Knížák, Jaroslav Šerých, Kurt Gebauer, Vladimír Preclík. Zastoupeno je v hojné míře také umění regionální. Nejstarší z obrazů je dílo Jana Knebla, tato grafika nese datum 1899. Na návrh prof. Svolinského bylo zastoupení děl v galerii rozšířeno i o tvorbu Svolinského žáků, např. Jaroslava Sůry, Jiřího Boudy, Martina Strnadla, Radany Jařabáčové, Olgy Čechové, Aleny Kučerové, aj. V prostoru galerie prezentujícím ilustrace jsou zastoupena díla Stanislava Kolíbala, Markéty Prachatické, Jaroslava Popa, Zdeny Krejčové, Lumíra Ševčíka a ponejvíce Karla Svolinského.

Mladou skupinu Tvrdohlavých v galerii zastupují Stefan Milkov, Michal Gabriel a Jaroslav Róna, seskupení Tunel pak Ivan Exner, Jasan Zoubek, Eva Chmelová a Aleš Knotek. Stálá expozice slouží především k didaktickým a metodickým účelům jak pro žáky, tak pro výtvarné pedagogy z celé pobeskydské oblasti, ale i zájemcům o umění z řad široké veřejnosti. Návštěvníkům se nabízí katalog galerie a zakoupit si mohou pohlednice i pamětní listy. Pro školní výpravy je k dispozici naukový či prožitkový program, kde se formou soutěže děti seznamují s výtvarným uměním.

Mimo stálou expozici je zde během roku k vidění několik příležitostných výstav, které galerie pořádá. Převážně vystavujeme tvorbu výtvarníků regionu a dětské výtvarné práce.

Jste srdečně zváni každý čtvrtek v době školního vyučování v čase od 13.00 do 15.00 hodin. Jiný čas je možný po telefonické domluvě (556 850 117, 556 850 184).

Galerie Karla Svolinského

Díla Karla Svolinského, Antonína Strnadla a…
Kunčice pod Ondřejníkem
BA: S Moravskoslezský

Kontaktovat