Firmy > Galerie > Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Jméno Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 327512347
Webová stránka gfj.kh.cz
Adresa Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, 284 00 Kutná Hora
Kraj Středočeský

Vlašský dvůr - výstavy, administrativa.

HISTORIE GALERIE:
Vzniku galerie výtvarného umění v Kutné Hoře předcházely první pokusy u vybudování "lidové galerie" v Rytířském sále historického Vlašského dvora v roce 1910, tedy v prostorách, kde se nyní nachází stálá expozice české mince a medaile. V roce 1950 došlo ke zřízení Galerie Felixe Jeneweina ve Vlašském dvoře jako stálé expozice Jeneweinova díla. Tato expozice ale neměla dlouhého trvání. Ke vzniku i k ustanovení Galerie Felixe Jeneweina jako správce sbírek přispěly jak tyto uvedené okolnosti, tak i úsilí kutnohorských osobností. Malíř Josef Jan Šedivý (1887-1956), postimpresionistický realista, činný po roce 1910 spolu s Václavem Rabasem a dalšími na poli Umělecké besedy, byl jedním z prvních, kdo usilovali vedle paní Jeneweinové o zřízení stálé Jeneweinovy galerie. Ke sbírce přispěl sám několika svými plátny.
Na statutárním základě je Galerie Felixe Jeneweina městskou galerií výtvarného umění od dubna 1993. Vedle správy uměleckých sbírek se galerie od listopadu 1995 věnuje systematicky výstavní činnosti. Jejím aktuálním cílem je za pomoci výstavních programů přispívat k udržení kreditu Kutné Hory získaného zapsáním města na listinu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v prosinci 1995.

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Vlašský dvůr - výstavy, administrativa.
Kutná Hora
BA: S Středočeský

Kontaktovat