Firmy > Muzeum > České muzeum stříbra

České muzeum stříbra

Jméno České muzeum stříbra
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 327512159
Webová stránka www.cms-kh.cz
Adresa Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
Kraj Středočeský

České muzeum stříbra – I. okruh „Město stříbra" (přízemí a 1. patro Hrádku): geologický vývoj kutnohorského regionu, předhistorické osídlení, objev stříbra, vznik a výstavba města, svět tzv. stříbrné šlechty – část expozice „Komnata pana Jana Smíška", mincovní pokladnice – numismatika, kaple. II. okruh „Cesta stříbra": technologie těžby a zpracování stříbrné rudy – těžní stroj trejv z 16. století – návštěva původního středověkého dolu – technologie středověké ražby mince, „Havířská osada" – technologie zpracování rudy.

Gotická budova – Hrádek.

O MUZEU:
České muzeum stříbra, jedno z nejstarších a nejbohatších muzeí v České republice, je pokračovatelem Archeologického sboru Vocel, založeného již v roce 1877 s posláním pečovat o historicky a umělecky cenné dokumenty a památky kutnohorského regionu.

Současné muzeum se soustřeďuje na postupné budování rozsáhlé nové stálé expozice (dle finančních možností), jejíž náplň a scénáře jednotlivých dílčích částí vycházejí z hlavní charakteristiky sbírkového fondu a pracovního i badatelského zaměření muzea. Odborní pracovníci muzea spravují více než 170 000 sbírkových předmětů. Nejrozsáhlejším fondem je archeologie, čítající téměř 120 000 kusů sbírek. Obrovský a ve své specializaci významný je také fond numismatický (zahrnuje mince, medaile, svátostky, bankovky atd.). Dosahuje cca 19 000 kusů. Výtvarný fond o 9 000 kusech sbírek zahrnuje obrazy, kresby, grafiky i plastiky. Rudy, minerály, horniny a sbírky paleontologické jsou uloženy v počtu téměř 7 000 ks ve sbírkách geologických. Stejného počtu dosahuje i rozsáhlý fond uměleckého řemesla, jehož základ, obdobně jako u fondu archeologického, byl vytvářen již od konce 19. století. V tomto fondu jsou samozřejmostí i takové předměty, jejichž popis nesmí chybět v žádných dějinách hmotné kultury. Exponáty speciálního fondu báňské techniky patří k nejstarším v Evropě.

Muzeum může ze svého sbírkového bohatství vystavit ve stálých expozicích pouze zlomek. Muzejní sbírky jsou proto představovány i v dalších rozmanitě tematicky zaměřených sezónních výstavách. Všechny budovy muzea mají kromě sálů stálých expozic i výstavní síně. Každoročně muzeum uspořádá průměrně 6 až 8 výstav. Poskytuje též výstavní prostory umělcům různých směrů a oborů.
Celoročně pracuje muzeum jako badatelské, poradenské, knihovní a konzultační centrum pro veřejnost. Prakticky nepřetržitě funguje muzeum jako neoficiální informační centrum pro turisty domácí i zahraniční.
Za jeden rok poskytnou muzejní pracovníci badatelské služby a informace o muzejních sbírkách více než stu zájemcům. Tím však aktivity muzea nekončí. V reprezentačních prostorách gotického Hrádku (hlavní budově muzea), který se stal i vyhledávaným cílem vzácných diplomatických a oficiálních návštěv Kutné Hory, zapsané na seznam UNESCO, se pořádají koncerty, přednášky, společenská setkání, rauty a slavnosti.

České muzeum stříbra

České muzeum stříbra – I. okruh „Město stříbra" …
Kutná Hora
BA: S Středočeský

České muzeum stříbra – Kamenný dům

I. okruh: Královské horní město – měšťanská…
Kutná Hora
BA: S Středočeský

České muzeum stříbra – Tylův dům

I. okruh „J. K. Tyl“, II. okruh „Kutnohorské…
Kutná Hora
BA: S Středočeský

Kontaktovat