Firmy > Muzeum > BOII o. s. – Keltský archeopark

BOII o. s. – Keltský archeopark

Jméno BOII o. s. – Keltský archeopark
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 466677566
Webová stránka www.boii.cz
Adresa Náměstí 1 – Zámek, 538 25 Nasavrky
Kraj Pardubický

Po stopách Keltů: laténská civilizace a obecné uvedení do doby, řemesla – specializovaná i podomácká, pohřbívání a náboženství, model oppida České Lhotice, válka a krása.

Zámek.

Poslání Keltského archeoskanzenu Nasavrky:
Místo, kde žijí Keltové, setkávají se s lidmi a předávají jim své poznání. Prostor pro vzdělání i odpočinek, místo, které přispívá k rozvoji lidí, společnosti a našeho regionu.
Vize:
Náš skanzen je největší a jedinečný v celé Evropě, je živou keltskou vesnicí, kam se lidé rádi vrací, ne jen muzeem; nechceme přinášet komerci, ale kvalitu a opravdové hodnoty!

Prostřednictvím provozu skanzenu jako součásti Archeoparku chceme představovat veřejnosti naše keltské kořeny; realizovat zde kulturní i vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost; rozvíjet mezinárodní spolupráci (Nasavrky – keltské srdce Evropy) i partnerství na regionální a místí úrovni; rozvíjet a podporovat vědeckou činnost, spolupráci s univerzitami, experimentální archeologii a living history; představovat zdravý životní styl.

BOII o. s. – Keltský archeopark

Po stopách Keltů: laténská civilizace a obecné…
Nasavrky
BA: S Pardubický

Kontaktovat