Firmy > Venkovní a zahradní krby > BIOINTERIER s.r.o.

BIOINTERIER s.r.o.

Jméno BIOINTERIER s.r.o.
IČO 25751247
DIČ CZ25751247
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 777 859 099 - Mgr. Pokorná Mic
Webová stránka www.biokrby.cz
Adresa Na Pankráci 1727/86, 140 00 PRAHA 4
Kraj Praha

prodej

- biokrby BIO FIRES, BRASA, ALTRA FUOCO, BIO BLAZE

- krby na biolíh (bioetanol), na speciální gel

prodej

- biokrby BIO FIRES, BRASA, ALTRA FUOCO, BIO BLAZE

- krby na biolíh (bioetanol), na speciální gel

BIOINTERIER s.r.o.

prodej - biokrby BIO FIRES, BRASA, ALTRA FUOCO…
PRAHA 4
BA: S Praha

Kontaktovat