Firmy > Muzeum > Astronomické muzeum Vojtěcha Šafaříka

Astronomické muzeum Vojtěcha Šafaříka

Jméno Astronomické muzeum Vojtěcha Šafaříka
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 323649212
Webová stránka www.asu.cas.cz
Adresa Fričova ul. 298, 251 65 Ondřejov
Kraj Středočeský

Historické astronomické přístroje, kopie dokladů, fotografické materiály, prohlídka noční oblohy.

Centrální a západní kopule, pavilon bývalého spektografu.

Astronomické muzeum Vojtěcha Šafaříka

Historické astronomické přístroje, kopie dokladů,…
Ondřejov
BA: S Středočeský

Kontaktovat