Firmy > Muzeum > Armádní muzeum Žižkov

Budova Vojenského historického ústavu Praha a Armádního muzea Žižkov

Armádní muzeum Žižkov

Jméno Armádní muzeum Žižkov
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 973204924
Webová stránka www.vhu.cz
Adresa U Památníku 2, 130 05 Praha 3
Kraj Praha

Armádní muzeum je umístěno v Praze na Žižkově v historických budovách Památníku osvobození. Expozice muzea je členěna následovně: 1. světová válka, Armáda ČSR, 2. světová válka, III. protikomunistický odboj a sál pro příležitostné výstavy.

Expozice muzea je rozčleněna do pěti základních celků. První se věnuje období 1. světové války 1914–1918, účasti Čechů a Slováků v ní a politickým a vojenským akcím, které vedly ke vzniku samostatného československého státu. Druhá část přibližuje historii meziválečné Československé republiky a jejích ozbrojených sil. Třetí výstavní prostor zachycuje období 2. světové války a mapuje účast Čechů a Slováků ve vojenských operacích, v domácím odboji i v dalších akcích, které měly za cíl obnovu samostatnosti Československa. Čtvrtá část expozice je věnována perzekuci příslušníků čs. armády po únorovém státním převratu v roce 1948 a třetímu protikomunistickému odboji. Poslední část expozice tvoří prostor, v němž probíhají příležitostné výstavy. V současné době je v muzeu k vidění výstava "V zákopech první světové války". Vedle zbraní je zde vystavena řada unikátních dobových stejnokrojů, praporů, řádů, vyznamenání a rovněž osobních památek na čs. prezidenty a přední představitele čs. armády.
Muzeum je otevřeno celoročně, denně mimo pondělí, 10:00 – 18:00. Vstup do muzea je zdarma.
Armádní muzeum Žižkov spravuje Vojenský historický ústav Praha.

logo
Armádní muzeum Žižkov

Armádní muzeum je umístěno v Praze na Žižkově v…
Praha 3
BA: S Praha

logo
Letecké muzeum Kbely

Expozice Leteckého muzea Kbely je členěna do…
Praha 9
BA: S Praha

logo
Vojenské technické muzeum Lešany

Expozice je tvořena vojenskou technikou od roku…
Lešany u Týnce nad Sázavou
BA: S Středočeský

Kontaktovat