Firmy > Muzeum > Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě

Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě

Jméno Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 487723223
Webová stránka www.muzeumcl.cz
Adresa Vězeňská 189/4, 470 34 Česká Lípa
Kraj Liberecký

V bývalém městském vězení je instalována unikátní speleoarcheologická expozice, kde je představeno téma využívání jeskyní a skalních převisů od pravěku po 20. století s důrazem na Severní Čechy. Druhá expozice je věnována archeologii města Česká Lípa a místní hrnčířské tvorbě. Vězeňský kout je věnován dějinám vězeňství a výkonu práva v České Lípě a budově šatlavy.

Bývalá šatlava.

Muzeum a galerie v České Lípě (VMG), sídlí v areálu bývalého augustiniánského kláštera, založeném v roce 1627 Albrechtem z Valdštejna. Na areál navazuje jednolodní kostel Všech svatých. Výstavba rozsáhlého klášterního komplexu trvala téměř 140 let. Na konci 17. století byla vybudována kaple P. Marie Loretánské, která se po rekonstrukci v roce 2000 znovu otevřela pro návštěvníky.
Loretánskou kapli obklopuje ambit s křížovou chodbou, kaplemi v nárožích a Svatými schody. Dnes tyto prostory slouží
k pořádání pravidelných výstav. Kaple Nejsvětější Trojice s oltářem od barokního malíře Ignaze Josepha Raaba je přístupná přímo z ambitu. Kapli zdobí dřevořezby Křížové cesty z Bezdězu. Je využívána jako koncertní, svatební a přednášková síň
a nyní nese jméno barokního hudebního skladatele Ignaze Biebera, narozeného v nedaleké Stráži pod Ralskem. V jedné
z bývalých rohových kaplí ambitu je dnes otevřena historická knihařská dílna, kde mohou návštěvníci vidět práci knihaře.

Předchůdcem muzea byl vlastivědný spolek Excursionsclub, založený v roce 1878. Vlastní muzejní historie se začala psát rokem 1899, kdy byla zahájena činnost Muzejního spolku, k otevření muzea došlo v roce 1900. Základem sbírky muzea jsou přírodovědné, společenskovědné a knihovědné fondy, které vznikaly činností místních spolků a nadšených jednotlivých sběratelů - donátorů muzea.

Dnes pečují odborní pracovníci o bezmála půl milionu předmětů a sbírku dále rozšiřují a doplňují. Na ploše 2100 m2 je ve stálých expozicích muzea vystaveno na 5400 exponátů.

Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě

V bývalém městském vězení je instalována unikátní…
Česká Lípa
BA: S Liberecký

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Příroda Českolipska – geologická minulost…
Česká Lípa
BA: S Liberecký

Památník Karla Hynka Máchy

Doba a dílo K. H. Máchy Dřevěný patrový…
Doksy
BA: S Liberecký

Vísecká rychta – Expozice lidového bydlení

Eexpozice lidového bydlení, umění a architektury…
Kravaře u České Lípy
BA: S Liberecký

Kontaktovat