ANLOC s.r.o.

Jméno ANLOC s.r.o.
IČO 28255721
DIČ CZ28255721
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 222 317 538
Webová stránka www.anloc.cz
Adresa Sokolovská 81/55, 186 00 PRAHA 86
Kraj Praha

Architektonická a projektová činnost

Spektrum činnosti pokrývá veškeré výkonové fáze od prvotního návrhu nebo studie proveditelnosti k projektové dokumentaci, autorskému dozoru až po spolupráci s investorem po dokončení stavby.

ANLOC s.r.o.

Architektonická a projektová činnost
PRAHA 86
BA: S Praha

Kontaktovat