Firmy > Architektonická kancelář > ACKERMANN ARCHITEKTI s.r.o.

ACKERMANN ARCHITEKTI s.r.o.

Jméno ACKERMANN ARCHITEKTI s.r.o.
IČO 27611671
DIČ CZ27611671
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 233 312 895
Webová stránka www.ackermann-architekti.eu
Adresa Dobrovského 717/24, 170 00 PRAHA 7
Kraj Praha

Architektonický ateliér

Zpracováváme všechny stupně projektové přípravy staveb od počáteční studie, dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, zadání stavby dodavateli, až po dokumentaci provedení stavby včetně výkonů autorského a investorského dozoru.

ACKERMANN ARCHITEKTI s.r.o.

Architektonický ateliér
PRAHA 7
BA: S Praha

Kontaktovat