Firmy > Právní a veřejné notářské služby > ABBOT LEGAL, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

ABBOT LEGAL, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

Jméno ABBOT LEGAL, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o.
IČO 29050774
DIČ CZ 290 50 774
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 255 775 066
Webová stránka www.abbotlegal.cz
Adresa Břehová 208/8, 110 00 PRAHA 1
Kraj Praha

Advokátní kancelář Praha

Naše specializace:
- Insolvence
- Duševní vlastnictví a IT, telekomunikace
- Medicínské právo a farmacie
- Nemovitosti a stavební právo
- Občanské, pracovní a rodinné právo
- Obchodní právo a hospodářská soutěž, PPP projekty a projektové financování
- Soudní řízení, rozhodčí řízení a mediace
- Sportovní právo
- Veřejné zakázky
- Právo EU
- Trestní právo

ABBOT LEGAL, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

Advokátní kancelář Praha
PRAHA 1
BA: S Praha

Kontaktovat