Firmy > Ochrana a Bezpečnost > ABBAS a.s.

ABBAS a.s.

Jméno ABBAS a.s.
IČO 63478269
DIČ CZ63478269
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 541 240 956 - obchodní oddělen
Webová stránka www.abbas.cz
Adresa Edisonova 3023/5, 612 00 BRNO 12
Kraj Jihomoravský

Bezpečnostníc technologie a zvyšování úrovně bezpečnosti osob a majetku

Naše bezpečnostní řešení zahrnují tyto oblasti slaboproudých systémů:
- Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
- Elektrická požární signalizace (EPS)
- Evakuační rozhlas (ER)
- Bezpečnostní kamerové systémy (CCTV)
- Termovize a digitální analýzy obrazu
- Elektronická kontrola vstupu (EKV/ACS)
- Identifikace osob a biometrická analýza (BIOMETRIE)
- Systémy evidence docházky (ATA)
- Perimetrická ochrana areálů a budov (PERIMETRIE)
- Strukturované kabeláže a datové sítě (SCS)
- Systémy pro ozvučení areálů a budov (PA)
- Systémy pro monitoring a řízení pozemní dopravy (TCS)
- Technologie strojového vidění (MACHINE VISION)
- Technologie pro 3D skenování a vizualizace (3D SCANNING)

ABBAS a.s.

Bezpečnostníc technologie a zvyšování úrovně…
BRNO 12
BA: S Jihomoravský

Kontaktovat