Firmy > Kotle a ohřev > ABASTOR s.r.o.

ABASTOR s.r.o.

Jméno ABASTOR s.r.o.
IČO 27512843
DIČ CZ27512843
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 484 840 240
Webová stránka www.abastor.cz
Adresa Chrastavská 273/30, 460 01 LIBEREC 1
Kraj Liberecký

Vytápění a ohřev TUV
Ekologický, výhodný a moderní dodavatel tepla.

Nabízíme:
Spojení technologických a investičních subjektů s cílem dosažení maximálních úspor nákladů a co nejvyšší míry efektivity vytápění a ohřevu TUV oproti konvenčním technologiím a aplikaci těchto řešení zejména v lokalitách, kde je tato efektivita velmi nízká.

Dalším určujícím faktorem je ochrana životního prostředí. Technologická řešení firmy ABASTOR HEATING SOLUTIONS a.s. patří mezi nejekologičtější technologie výroby tepla vůbec.

Nabízíme komplexní systémové řešení od projektu, volbu vhodné technologie, kompletní instalaci zařízení, záruku kontinuálního provozu, měření a servisu zahrnujícího 24 hodinový dispečink. Jednou z výhod pro zákazníka je kromě finanční úspory také naprostá transparentnost a kontrola účtovaných nákladů.

Využitím těchto systémových řešení jsme schopni dosáhnout úspory nákladů na vytápění a ohřev TUV pro konečného zákazníka až 30% oproti současnému zdroji tepelné energie.

ABASTOR s.r.o.

Vytápění a ohřev TUV Ekologický, výhodný a…
LIBEREC 1
BA: S Liberecký

Kontaktovat