Firmy > Komerční služby > AB-AKCIMA s.r.o.

AB-AKCIMA s.r.o.

Jméno AB-AKCIMA s.r.o.
IČO 25247484
DIČ CZ25247484
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 354 424 470
Webová stránka www.ab-akcima.com
Adresa Havlíčkova 1803/2, 350 02 CHEB 2
Kraj Karlovarský

Zabýváme se problematikou dotací a grantů.
- čerpání finančních prostředků z EU a ČR

Nabízíme tyto služby:
- Vyhledání vhodného dotačního titulu
- Zpracování žádosti o dotaci včetně příloh
- Další služby v oblasti dotačního poradenství (zpracování některých dokumentů týkajících se dotačního řízení, formální i obsahová kontrola již zpracované žádosti, vyhotovení nezávislého posudku, konzultace případně odstranění chyb nebo přepracování jiných žádostí o dotaci, kompletní zpracování výběrového řízení k dotaci, následný monitoring projektu po získání dotace…).
- Zpracování Studií proveditelnosti, Rozvojových studií, CBA analýz …
- Zpracování propagačních materiálů (pohlednice, letáky, brožury…)

AB-AKCIMA s.r.o.

Zabýváme se problematikou dotací a grantů. -…
CHEB 2
BA: S Karlovarský

Kontaktovat