Firmy > Projekty a projektová činnost > A.S.S.A. ARCHITEKTI s.r.o.

A.S.S.A. ARCHITEKTI s.r.o.

Jméno A.S.S.A. ARCHITEKTI s.r.o.
IČO 49197606
DIČ CZ49197606
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 377 236 429 - sekretariát
Webová stránka www.assa.cz
Adresa Perlová 68/7, 301 00 PLZEŇ 1
Kraj Plzeňský

Architektonický, projekční a inženýrský ateliér

Pro potřeby investorů zpracovává atelier komplexní dokumentaci staveb i jednotlivé fáze projekční přípravy. Pro stavby zajišťujeme veškeré činnosti od ověřovací a architektonické studie, územní rozhodnutí, stavební povolení, výběr dodavatele stavby, uzavření dodavatelských smluv, výkon autorského i stavebního technického dozoru až do fáze kolaudace a předání stavby investorovi.

A.S.S.A. ARCHITEKTI s.r.o.

Architektonický, projekční a inženýrský ateliér
PLZEŇ 1
BA: S Plzeňský

Kontaktovat