A.R.J. s.r.o.

Jméno A.R.J. s.r.o.
IČO 26367939
DIČ CZ26367939
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 353 224 555
Webová stránka www.arj.cz
Adresa Jugoslávská 1706/3, 360 01 KARLOVY VARY 1
Kraj Karlovarský

Poradenská organizace
- audit řízení firmy

Nabízíme:
- Analýzy a řešení systémů řízení firem
- Systémů řízení kvality (QMS)
- Systémů environmentálního řízení (EMS)
- Systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Analýzy kritických bodů v potravinářství (HACCP)
- Systémů řízení informační bezpečnosti (ISMS)
- Systémů řízení bezpečnosti IT (ITSM)
- Integrovaných systémů řízení
- Marketingových výzkumů, plánů a komunikací

A.R.J. s.r.o.

Poradenská organizace - audit řízení firmy
KARLOVY VARY 1
BA: S Karlovarský

Kontaktovat