Firmy > Firemní akce > 3P3 CONSULTING s.r.o.

3P3 CONSULTING s.r.o.

Jméno 3P3 CONSULTING s.r.o.
IČO 27421929
DIČ CZ27421929
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 739 085 323 - p. Motyčková Pet
Webová stránka www.3p3.cz
Adresa Křižíkova 76/61, 186 00 PRAHA 86
Kraj Praha

Auditorské služby, Event Management

Kompletní služby (Full-servis) v oblasti Public Relations:

- Audity (Media audit, Web audit)
Znalost prostředí a analýza dané oblasti je velmi důležitým základním bodem při strategickém plánování budoucí komunikace. Na podkladě relevantních dat z provedeného výzkumu lze efektivně nastavit strategii, cíle i komunikační prostředky a zaměřit se na efektivní řešení daného problému.
- Event Management
Realizace navržených aktivit, ve spojení s Celebrity PR především pořádání akcí (party a večírků u nejrůznějších příležitostí), je samozřejmou součástí služeb společnosti. Poskytujeme špičkové organizační zázemí i pro jednorázové projekty klientů.
- Interní komunikace
Komunikace se zaměstnanci se v dnešní době již stává nedílnou součástí aktivit firem z nejrůznějších oblastí. V této oblasti nabízíme celou řadu postupů a nástrojů pro podporu loajality zaměstnanců – časopisy pro zaměstnance, intranet, hot lines a chaty, soutěže, volnočasové programy atd.
- Krizová komunikace
Krizová situace může nastat každým okamžikem a je důležité, aby firma byla důkladně připravena. Součástí našich služeb je kompletní příprava na krizi včetně auditu, krizových plánů a manuálů, školení a testování, dále pak soustavný monitoring relevantních témat, okamžitá reakce a konzultace v případě krize, záštita vybraných třetích osob na podporu tvrzení.
- Media Relations
Vztahy s médii jsou nedílnou součástí našich služeb Public Relations. Poskytujeme všechny základní komunikační prostředky v této oblasti (media lobbying, tisková konference, neformální setkání, press trip, tisková zpráva, exkluzivní materiály i monitoring) a naše znalost českého mediálního prostředí je nadstandardní. Na základě znalosti fungování médií i osobních kontaktů jsme schopni vytvářet pro klienty opravdovou přidanou hodnotu.
- Mediální tréninky
Prezentace sebe nebo produktu dané společnosti je samozřejmou zvyklostí. Média mají ale svoje specifické podmínky a požadavky, při jejichž nesplnění ztrácí prezentovaná věc na důvěryhodnosti. Nabízíme našim klientům důkladnou teoretickou i praktickou přípravu na jednání se zástupci médií, jejíž jednotlivé prvky ale lze využít i v běžné praxi každého manažera.
- Sponzoringové strategie
Odpovědnost firmy v sociální oblasti hraje důležitou roli v jejím vnímání celou společností. Zvolit správně strategii sponzoringu lze považovat za úspěšný krok k (potencionálním) zákazníkům. V této oblasti nabízíme přípravu dlouhodobé sponzoringové strategie na základě analýzy situace.
- Strategické poradenství v oblasti komunikace
- Chceme být strategickým a dlouhodobým partnerem našich klientů v oblasti komunikace, přičemž naším cílem je zároveň poskytování 100% organizačního servisu navržených aktivit.

3P3 CONSULTING s.r.o.

Auditorské služby, Event Management
PRAHA 86
BA: S Praha

Kontaktovat