Firmy > Reklama > 1.A-Z SERVIS s.r.o.

1.A-Z SERVIS s.r.o.

Jméno 1.A-Z SERVIS s.r.o.
IČO 26150581
DIČ CZ26150581
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 775 254 524
Webová stránka www.a-zservis.com
Adresa Průhonická 195/3, 106 00 PRAHA 106
Kraj Praha

Návrhy a realizace výstav

Reklamní strategie
Výzkum trhu – nedílná součást marketingové přípravy
Psychologie propagace
Reklamní služby na trhu
Nové trendy v české i zahraniční reklamě
Reklamní předměty jako podpora aktivit
Reklama a podpora prodeje

Návrhy a realizace výstav je nosným pilířem firmy, která tyto aktivity úspěně zajiuje od svého zaloení, tedy od roku 1989. Majitel firmy vak organizaci výstav, veletrhů, kongresů a interiérů prováděl ji dávno před tímto datem, take zkuenosti v tomto oboru se dají skutečně počítat ji na několik desetiletí.

Dokážeme provádět aktivity
před veletrhem (definice cílové skupiny, oslovení odborné i iroké veřejnosti, analýzy konkurence, kreativní strategie, rozpočty a produkci vech materiálů, zajitění plochy a účasti na výstavě, návrh řeení expozice, návrh a následně i realizaci grafického a textového pojednání, vlastní realizaci výstavní expozice)

v průběhu veletrhu nebo výstavy (média, komunikace s veřejností, soutěe,
scénáře doprovodných akcí)

po veletrhu (průzkum / vyhodnocení dopadu, zhodnocení naplnění marketingových cílů
zadavatele, demontá expozice)

Nejsme omezeni geografickým umístěním výstavy, velikostí expozice nebo náročností zpracování stánku. Pouíváme klasické i nejmodernějí technologické postupy, které vdy optimalizujeme podle potřeb a záměrů zadavatele tak, aby výsledný efekt byl s minimalizovanými náklady maximálně účinný.

1.A-Z SERVIS s.r.o.

Návrhy a realizace výstav Reklamní strategie …
PRAHA 106
BA: S Praha

Kontaktovat