Firmy > Kulturní zařízení > Výstavní síň Orlová

Výstavní síň Orlová

Jméno Výstavní síň Orlová
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 596531205
Webová stránka www.muzeumct.cz
Adresa Masarykova třída 958, 735 14 Orlová
Kraj Moravskoslezský

Orlová – minulost i současnost
Genealogie

Budova DDM.

Výstavní síň v Orlové:
Město Orlová patřilo zejména na přelomu 20. a 30. let 20. století k jednomu z nejživějších obchodních, kulturních, školských a osvětových středisek regionu Těšínska. Právě zde bylo v roce 1909 otevřeno nejstarší české gymnázium na Těšínsku. Ideu o založení muzea v Orlové, o kterém se hovořilo již během národopisné výstavy v roce 1894, naplnil roku 1910 Antonín Klvaňa, ředitel měšťanské školy. Muzeum bylo od počátku odborem Matice osvěty lidové, teprve roku 1912 je převzal spolek Slezská muzejní společnost, jehož byl Antonín Klvaňa předsedou.
Od roku 1928 muzeum získalo s pomocí vedení společnosti Vítkovického horního a hutního těžířstva výstavní prostory umístěné v budově bývalé závodní obecné školy na Kopaninách. Ve 30. letech 20. století spravovalo orlovské muzeum již 15 oddělení muzejních a archivních sbírek s několika tisíci exponáty.
V roce 1929 se Slezská muzejní společnost stala členkou pražského Historického klubu
a Rodopisné společnosti, která sdružovala badatele a nadšence nejen genealogie, ale i dalších pomocných věd historických celé tehdejší Československé republiky.
Slezská muzejní společnost kromě spravování a budování muzejních sbírek pořádala také národopisné slavnosti, přednášky, výstavy, výlety, koncerty a kulturní pořady.
Po okupaci pohraničí v roce 1938 byly sbírky muzea převezeny do městského muzea v Moravské Ostravě. Po roce 1945 nebyla činnost muzea v Orlové obnovena.
Na přerušenou tradici navázalo až v roce 1998 Muzeum Těšínska, které 1. srpna otevřelo svou další pobočku v Orlové na Starém náměstí č. p.74. V současné době je tato pobočka přemístěna do budovy Domu dětí a mládeže, kde je možné zhlédnout expozici Orlová – minulost i současnost. Podobně jako v jiných pobočkách i ve výstavní síni v Orlové pořádá Muzeum Těšínska 3–4 výstavy ročně. Aktivity muzea doplňují také zde přednášky a akce pro děti a mládež.

Kontaktovat