Firmy > Výstavní síně > Výstavní síň Musaion Havířov

Výstavní síň Musaion Havířov

Jméno Výstavní síň Musaion Havířov
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 596813456
Webová stránka www.muzeumct.cz
Adresa Dělnická 14, 736 01 Havířov
Kraj Moravskoslezský

Stálá expozice Než se město zrodilo k historii Těšínského Slezska

Výstavní prostory jsou v přízemí čtyřpatrového obytného domu ze 60. let 20. století.

Výstavní síň Musaion v Havířově:
Muzeum, tehdy socialistické výstavby, bylo v Havířově založeno již pět let po vzniku města v roce 1960 z iniciativy MěNV za odborné spolupráce Slezského muzea v Opavě. Mělo shromažďovat a dokumentovat výstavbu nového města a jeho okolí.

První stálá expozice byla otevřena v roce 1961 pod názvem Léta, desetiletí, staletí města Havířova. Cílem výstavy bylo poskytnout návštěvníkům co nejvíce informací o historii, výstavbě a tradicích míst, na nichž později Havířov vyrostl. Byly určeny především lidem, kteří v té době přicházeli do Havířova za prací z celé republiky. Po reorganizaci muzejní sítě v Severomoravském kraji v roce 1963 se okresní muzea změnila na Vlastivědné ústavy s okresní působností. Muzea v Havířově–Městě a v Havířově–Životicích byla připojena k Okresnímu vlastivědnému muzeu se sídlem v Českém Těšíně. V roce 1973 byly tyto pobočky opět odloučeny a připadly pod Muzeum revolučních bojů v Ostravě.

V roce 1979 byla ve výstavní síni na Dělnické ulici dočasně umístěna také expozice z chátrajícího Životického zámku. Přestěhována byla odtud opět v roce 1984 do nově postaveného Památníku životické tragédie v Havířově–Životicích.

K další změně došlo po roce 1989, kdy po listopadových událostech bylo Muzeum revolučních bojů zrušeno a obě havířovská muzea se opět stala pobočkami muzea v Českém Těšíně, které nese od roku 1990 název Muzeum Těšínska. Jménem Musaion byla naše výstavní síň nazvána v roce 1995. V říjnu 2012 byla výstavní síň přestěhována z ulice Dělnické na ulici Pavlovovu.

V prostorách výstavní síně Musaion je nově zřízena stálá expozice Než se město zrodilo k historii Těšínského Slezska od středověku po počátek 20. století a šesti obcí – Šumbarku, Dolní a Prostřední Suché, Dolní Datyně, Dolních Bludovic a Životic, na jejichž katastru byl v padesátých letech vybudován Havířov.

Ve výstavní síni Musaion probíhají zpravidla tři až čtyři proměnné výstavy ročně. Tématický záběr těchto výstav je široký – od historických, etnografických, uměleckých, naučně populárních, přírodovědných až po sběratelské. Většina výstav je zaměřena na region Těšínského Slezska, ale prezentujeme i výstavy zapůjčené ze sbírek soukromých či jiných muzeí v ČR, jejichž rámec přesahuje náš region.

Kontaktovat