Firmy > Kulturní zařízení > Památník Životické tragédie

Památník Životické tragédie

Jméno Památník Životické tragédie
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 596434138
Webová stránka www.muzeumct.cz
Adresa Havířov-Životice, Padlých hrdinů 47a, 736 01 Havířov
Kraj Moravskoslezský

Uctění obětí nacistické likvidační akce, která proběhla 6. 8. 1944
Budova památníku postavena v letech 1982–1984.

Památník životické tragédie:
Památník životické tragédie byl vybudován k uctění obětí nacistické likvidační akce, která proběhla 6. 8. 1944. Během této akce bylo zastřeleno 36 mužů ze Životic a okolních obcí jako odplata za partyzánskou akci a zabití tří příslušníků gestapa. Památník je zároveň věnován všem obětem okupace a připomíná historii odboje Těšínska v letech 1938–1945.

Po skončení druhé světové války byla těla obětí životické tragédie exhumována a 24. 6. 1945 převezena do Životic, kde byla pohřbena do společné hrobky.

Dne 25. 9. 1949 byl na tomto místě slavnostně odhalen památník, jehož autorem byl akademický sochař a malíř Frantiszek Świder z Karviné. Při příležitosti 15. výročí tragédie byla v roce 1959 v budově tehdejší polské školy v Životicích instalována první výstavka dokumentů věnovaných tragédii. V roce 1963 zřídilo Okresní vlastivědné muzeum v Českém Těšíně v budově životického zámku Muzeum boje proti fašismu se stálou muzejní expozicí, otevřenou v tomtéž roce. Později přešlo Muzeum boje proti fašismu pod správu Muzea revolučních bojů v Ostravě, které bylo původně pracovištěm Slezského muzea v Opavě. Stálá expozice byla přemístěna v roce 1979 ze životického zámku do muzejní budovy v Havířově na Dělnické ulici. V letech 1982–1984 došlo k výstavbě nové budovy u Památníku podle projektu Ing. arch. V. Niemczyka, kde byla umístěna stálá muzejní expozice. V roce 1990 se vrátil Památník i se stálou expozicí opět pod správu Muzea Těšínska. V roce 1994 byla stálá expozice reinstalována (k malým úpravám došlo v roce 1999) a pod názvem Okupace a odboj na Těšínsku 1938–1945 se věnuje vývoji okupačních poměrů na Těšínsku. Expozice je rozdělena do několika oddílů, které mapují události let 1938–1945. V roce 2000 došlo k poslední rekonstrukci Památníku. Kromě stálé expozice se zde pořádají proměnné výstavy zaměřené především na vojenskou tematiku, ale také historii a umění.

Každoročně probíhají u Památníku životické tragédie vzpomínkové akce k uctění památky obětí nacistické okupace. Připomínají jejich odkaz a hrůzy války jako varování pro budoucí generace.

Kontaktovat