Firmy > Muzeum > NZM Čáslav – Muzeum zemědělské techniky

NZM Čáslav – Muzeum zemědělské techniky

Jméno NZM Čáslav – Muzeum zemědělské techniky
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 327311146
Webová stránka www.nzm.cz
Adresa U Drobovic 1762, 286 01 Čáslav
Kraj Středočeský

Historické traktory – Sklízecí mlátičky – Stabilní motory – 70 historických traktorů včetně parních oraček pro lanovou orbu.

Kovové a zděné haly v bývalém vojenském areálu.

Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi je pobočkou NZM Praha se specializací na studium a prezentaci historické i současné techniky používané v zemědělství. V rozsáhlých objektech bývalého vojenského autoparku se nachází depozitáře a expozice, zaměřené především na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství a dopravu. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří mezi nejvýznamnější a největší podobné sbírky v Evropě.

Muzeum zemědělské techniky může svým návštěvníkům nabídnout několikahodinový program, a návštěvu muzea je možné spojit i s návštěvou řady pamětihodností v okolí. Přímo v Čáslavi se nalézá jedno z nejstarších městských muzeí v Čechách, nedaleko je NZM Kačina - Muzeum českého venkova, Kutná Hora se svými památkami, novogotický zámek Žleby i obora s bílými jeleny v Žehušicích.

Expozice:
Dřinu strojům? Dřinu strojům!
Nově vybudovaná expozice Dřinu strojům? Dřinu strojům! V kontextu s významnými českými i světovými událostmi je prezentován na pozadí rozvoje celé společnosti vývoj nejen zemědělské techniky, respektive vývoj využívání energie v oblasti pohonu strojů. Hlavní linii tvoří dějiny zemědělského strojnictví, vedlejší pak dějiny podnikání ve strojnictví zemědělském, které v každém časovém období reprezentují česká jména a významné české firmy.

Součástí expozice je i dětský program, který je umístěn v přilehlé místnosti hlavní výstavní haly. Malí návštěvníci mohou využít hru na PC, elektronický kvíz, dále mohou na jednotlivých místech postupně vykreslovat traktor, případně i tvořit vlastní kresby. Další z možností je vlastní sestavování různých převodů, skládání puzzle a v neposlední řadě i možnost využití šlapacích traktůrků, které jsou k dispozici v pokladně muzea.

Historické traktory
Ucelený přehled traktorů a zemědělských parních strojů, převážně z první poloviny 20.století

Sklízecí mlátičky
Prezentace sklízecích mlátiček (kombajnů), používaných v zemědělství

Zpřístupněné depozitáře

Stabilní motory
V depozitáři stabilních motorů uvidí návštěvníci množství exponátů řady světových výrobců. Návštěvník zde může obdivovat různorodost konstrukcí, technické zpracování i zdařilé estetická provedení práce našich předků.

Obilní mlátičky
Depozitář představuje systémy strojů pro mlácení obilí, jež měly vliv i na pozdější vznik kombajnů. Zachycuje vývoj v mlácení od cepů ručních a mechanických, přes jednoduché mlátičky až po dokonalejší mlátičky čistící.

Jede traktor orat brambor
V tomto novém depozitáři se návštěvníkům představí bezmála 70 strojů a nástrojů majících vztah k pěstování brambor.

Předměty dělené podle zjednodušených agrotechnických operací jsou dále rozděleny na potažní a traktorové a doplněny

jsou výběrem používaných oradel. Ve vitrínách jsou rovněž umístěny i některé modely strojů.

Aktivity:
Pradědečkův traktor

Předvádění historických traktorů, parních strojů a dalších exponátů v chodu, bohatý doprovodný program. Vždy první víkend v červnu

Kontaktovat