Firmy > Muzeum > Národní zemědělské muzeum Praha

Národní zemědělské muzeum Praha

Jméno Národní zemědělské muzeum Praha
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 220308200
Webová stránka www.nzm.cz
Adresa Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Kraj Praha

„Jede traktor“ – unikátní sbírka historických traktorů. "Co pamatuje strom a lidé zapomněli?" – historie českého lesnictví a myslivosti.
Funkcionalistická budova z r. 1939 postavená pro muzeum.

Historie muzea:
Zemědělské muzeum vzniklo v roce 1891 na popud pořadatelů Jubilejní výstavy v Praze. Základ sbírek muzea tvořily předměty vystavené na Jubilejní výstavě v r. 1891 a na Národopisné výstavě v r. 1895. Zemědělské muzeum bylo tehdy součástí Národopisného muzea, samostatnou institucí se Zemědělské muzeum stalo v roce 1918.

Zemědělské muzeum sídlilo krátce v paláci Sylva-Tarrouca v ulici Na Příkopě Praze, od roku 1902 do roku 1938 v tzv. jízdárně v letohrádku Kinských na Smíchově. Muzeum se od samého počátku potýkalo s nedostatkem prostoru, přestože časem vznikly ještě pobočky v Brně a Opavě, proto v polovině třicátých let 20. století vzniklo úsilí na výstavbu nové budovy v Praze na Letné. Tato budova, která je dnes významnou památkou českého funkcionalismu, byla postavena v letech 1937 - 1939 jako společný projekt s budovou Národního technického muzea podle projektu architekta M. Babušky.

Kontaktovat