Firmy > Muzeum > Muzeum Těšínska, příspěvková organizace – Regionální informační centrum

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace – Regionální informační centrum

Jméno Muzeum Těšínska, příspěvková organizace – Regionální informační centrum
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 558711866
Webová stránka www.muzeumct.cz
Adresa Hlavní třída 15, 737 01 Český Těšín
Kraj Moravskoslezský

Výstavní síň v Českém Těšíně

Budova z roku 1895, postavena pro arciknížete Habsburského, později byty a obchodní místnosti.

Výstavní síň v Českém Těšíně:
Muzeum Těšínska otevřelo 10. dubna 2008 dlouhodobou výstavu Obrázky z minulosti Těšínského Slezska, a to v náhradních prostorách na ulici Pražská 3/14. Po dobu rekonstrukce hlavní budovy Muzea Těšínska bude přístupná svým návštěvníkům a příznivcům. K rozhodnutí zajištění náhradních prostor došlo v důsledku absence muzejních výstavních prostor v Českém Těšíně.

Obrázky z minulosti Těšínského Slezska
od 20.07.2011 do 31.12.2020

Dlouhodobá výstava představuje průřez historií, lidovou kulturou a přírodními poměry regionu. Pomocí zajímavých exponátů jsou přiblíženy některé oblasti každodenního života předchozích generací. Nejstarší osídlení dokládají archeologické nálezy z lokality hradiska v Chotěbuzi-Podoboře. Pozornost je věnována historickému vývoji oblasti, o životě šlechtických vrstev dnes již vypovídají pouze fragmenty vybavení šlechtických sídel.

Soubor předmětů s církevní tematikou připomíná náboženskou situaci, která výrazně působila na místní poměry po celé historické období. Lidovou kulturu představují ukázky vybavení domácnosti, těšínský kroj a tradiční nářadí spojené se základními způsoby obživy místních obyvatel. Část výstavy je věnována hodnotným řemeslným výrobkům, které vznikaly jak v lidovém, tak v městském prostředí.

Obdiv si zaslouží především díla zlatnických mistrů a puškařů, zámečníků, hrnčířů a jiných řemeslníků. Dalším důležitým mezníkem, který nejvíce ovlivnil vývoj zdejšího regionu a určil jeho nový směr, bylo dolování uhlí, což dokládají vystavené exponáty z oblasti hornictví. Ve výstavě je věnován také prostor přírodním poměrům oblasti.

Kontaktovat