Firmy > Muzeum > Kotulova dřevěnka Havířov

Kotulova dřevěnka Havířov

Jméno Kotulova dřevěnka Havířov
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 602709731
Webová stránka www.muzeumct.cz
Adresa Hálkova 4, 736 01 Havířov
Kraj Moravskoslezský

Areál usedlosti z roku 1781, expozice tradičního bydlení a zemědělství na Těšínsku, větrný mlýnek.

Roubená lidová stavba z roku 1781 a zemědělský areál (stodola, větrný mlýnek, zahrada).

Než se město zrodilo
od 21.03.2013 do 31.03.2023
Expozice si klade za cíl připomenout starší vývoj osídlení katastru současného Havířova, který sahá až do středověku. Všechny původně samostatné obce, na jejichž katastru vzniklo současné město, se nacházejí na území historického Těšínského Slezska. Samo Těšínsko, jehož centrem se okolo roku 1155 stal těšínský knížecí hrad, se coby geopolitický útvar konstituovalo již v poslední třetině 13. století. Spletitý vývoj během následujících staletí zanechal ve všech zmíněných obcích nesmazatelné stopy v podobě hmotných památek (objekty zámků, kostelů, soch atp.). Velmi specifickou cestou se ubíral hospodářský život regionu, ovlivněný zejména během 19. století těžbou černého uhlí. Právě tento aspekt výrazně ovlivnil etnografický vývoj a vtiskl specifický ráz celé oblasti. To vše se expozice pokusí návštěvníkům přiblížit prostřednictvím často unikátních exponátů.

Kontaktovat